صنعت

کیک و کلوچه

تولید اسانس های متفاوت برای کیک و کلوچه

نوشیدنی

تولید اسانس ها برای نوشیدنی های گوناگون

پودر ( شربت-کیک-ژله )

تولید پودر با طعم های صنعتی ژله ، کیک و شربت

لبنیات و بستنی

تولید اسانس های اختصاصی برای لبنیات و بستنی ها متفاوت

صنایع گوشتی

تولید اسانس های با طعم فراورده های گوشتی

انرژی دیرینک

تولید اسانس های نوشیدنی های انرژی زا

قهوه آماده

تولید اسانس قهوه